1. Khoa tiếng Nhật HÀNG ĐẦU
  2. Khóa học ngắn hạn- Khóa học dành cho học sinh tự do thính giả

Khóa học ngắn hạn- Khóa học dành cho học sinh tự do thính giả

Là khóa học tổng hợp tiếng Nhật cần
thiết từ cấp độ Sơ cấp tới Thượng cấp

  • Bạn sinh sống tại Nhật nên có thể học tiếng Nhật tổng hợp một cách bài bản.
  • Có thể tự lựa chọn trình độ thích hợp với bản thân từ Sơ cấp tới Thượng cấp
  • Trường có hỗ trợ cuộc sống sinh hoạt cho học sinh nên hãy an tâm. (Chỉ dành cho học sinh khóa ngắn hạn)

Khóa ngắn hạn

・Thời hạn: 3 tháng
・Học phí: 105,000 yên
・Đối tượng nhập học: Người có visa cư trú ngắn hạn hoặc visa Working Holiday

Khóa học dành cho học sinh tự do thính giả

・Thời hạn: 6 tháng
・Học phí: 150,000 yên
・Đối tượng nhập học: Người có visa phụ thuộc, visa gia đình
 Ngoài ra, người có thời hạn lưu trú tại Nhật trên 3 tháng.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng gửi mail cho chúng tôi. (Những ngôn ngữ có thể đối ứng: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Nepal, tiếng Myanma)