1. Khoa tiếng Nhật HÀNG ĐẦU
  2. THÔNG TIN KHÓA HỌC

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Khóa dự bị học lên hệ 1,5 năm / 2 năm

Làm quen với Tiếng Nhật được sử dụng trong trường Đại học, Cao đẳng của Nhật.

Mục tiêu đạt được trình độ tiếng Nhật để tham gia Hội thảo ở đại học, cao học. Cho dù có đạt được thành tích tốt trong kỳ thi cho du học sinh hoặc có chứng chỉ năng lực Nhật ngữ N1 nhưng không thể diễn đạt được thông tin cần truyền tải thì đều trở nên vô nghĩa. Vì thế, tại khoa tiếng Nhật chúng ta được trang bị tiếng Nhật cơ bản để thuyết trình và viết luận văn. Chuẩn bị đầy đủ kiến thức về cách thu thập tài liệu, xây dựng hồ sơ trước khi vào học trường mong muốn.

KHÓA HỌC DÀNH CHO HỌC SINH ĐIỀU DƯỠNG khóa 1 năm

Mục tiêu học lên các trường Đại học, Cao đẳng về y khoa, vượt qua kỳ thi quốc gia và làm việc tại Nhật.

Tại khóa dành cho điều dưỡng, học kỳ 2 của năm nhất, giờ học ” Từ vựng” học sinh sẽ được học từ mới chuyên ngành y khoa. Giờ đọc hiểu sẽ được tiếp cận các tin tức liên quan đến chuyên ngành. Đây cũng là chuyên môn của trường Cao Đẳng Y Tế Heisei. Nhằm mục đích vượt qua kỳ thi quốc gia của ngành, giờ học được thực hiện hướng đến mục tiêu đạt được điều kiện cần là chứng chỉ Nhật ngữ N1. Chương trình trực tiếp học tập tại hiện trường thật cũng được tiến hành. Sau khi tốt nghiệp bạn sẽ đủ năng lực tiếng Nhật cần thiết.