1. Khoa tiếng Nhật HÀNG ĐẦU
  2. THÔNG TIN KHÓA HỌC

THÔNG TIN KHÓA HỌC

KHÓA TIẾN HỌCHệ 1,5 năm / 2 năm

Làm quen với Tiếng Nhật được sử dụng trong trường Đại học, Cao đẳng của Nhật.

KHÓA HỌC PHÚC LỢI Y TẾHệ 1 năm

Mục tiêu học lên các trường Đại học, Cao đẳng về y khoa, vượt qua kỳ thi quốc gia và làm việc tại Nhật.

KHÓA TIẾNG NHẬTHệ 1 năm

Trang bị năng lực tiếng Nhật cần thiết cho mục đích sinh sống và làm việc tại Nhật Bản