1. Khoa tiếng Nhật HÀNG ĐẦU
  2. TRƯỜNG TIẾNG NHẬT_bup(TOPページ)
  • 日本 - 大阪へようこそ Welcome to Japan-Osaka
    日本 - 大阪へようこそ Welcome to Japan-Osaka
  • HEISEIで日本語を学ぼう! Let’s Study Japanese!
    HEISEIで日本語を学ぼう! Let’s Study Japanese!
  • 日本の文化を学ぶ Learn Japanese Culture
    日本の文化を学ぶ Learn Japanese Culture

Yêu cầu nhập học PDFAdmission Requirements

Thông tin tuyển sinh có thể download từ Link dưới đây